Kritikk av vår framstilling av Vietnamkrigen. Og svar fra forfatterne

I en kronikk i Aftenposten 21. april 2010 kritiserer to norsk-vietnamesere framstillingen av Vietnamkrigen i norske lærebøker – også Historie Vg3 (side 287 ff).

SVAR FRA FORFATTERNE

Om Vietnamkrigen i Historie Vg3

Læreplanen i historie for den videregående skolen krever at elevene skal ta for seg «en eller flere internasjonale konflikter etter 1945». I vår lærebok, Historie Vg3, har vi valgt ut den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen som den viktigste konflikten.

Det typiske ved den kalde krigen var at USA og Sovjetunionen aldri kom direkte i krig med hverandre. Flere kriger var mellom den ene supermakten og den andres ideologiske eller interessemessige «stedfortreder» – for eksempel mellom USA, Nord-Korea og Kina, mellom USA og Nord-Vietnam og mellom Sovjetunionen og Afghanistan.

Følgene av dette er at hovedfokuset i framstillingen blir på amerikansk og sovjetisk politikk og handlemåte. Dersom vi skulle gå nært inn på Koreas, Vietnams og Afghanistans indre historie, ville dette sprenge rammene for læreverket. Pensumet i historie i 3. klasse for den videregående skolen spenner fra midten av 1700-tallet til i dag.

Men det er ikke noe som hindrer lærere og elever i å velge for eksempel Vietnamkrigen som en internasjonal konflikt etter 1945. De må da oppsøke en fyldig tilleggslitteratur for å oppfylle ønskene om mer vekt på Vietnams indre historie, slik det etterlyses i kronikken «Vietnamisering 2.0» i Aftenposten 21. april 2010.

Forfatterne

Vi retter en bildetekst som følge av kritikken. Se: http://historievg3.cappelendamm.no/c308137/sammendrag/vis.html?tid=327233

 

Siste nytt

Ny nettside om Nobels fredspris

Oppdatert nettside om Afghanistan

Forsvar for et fordømt århundre

Det var mer vold i tidligere århundrer – sett i forhold til verdens folketall. Les artikkelen av Håvard Strand og Stein Tønnesson i Aftenposten 21. januar 2012. 

Les mer

Undervisningsside om sikkerhetspolitikk etter 1945

Undervisningsside om Nordområdene