Ulike meninger om u-hjelp

Bruk nettstedet under og svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Hvilke argumenter finner du for å stoppe norsk u-hjelp?
  2. Finn flere argumenter både for og imot norsk u-hjelp.
  3. Hvilke tiltak mener du må til dersom vanlige folk i u-landene skal få forbedret sin livssituasjon?

 

Nettressurser

SOL debatt: Bør Norge stoppe all u-hjelp?

http://debatt.sol.no/content/sol-spor-norge-bor-stoppe-all-u-hjelp