Globalisering

Bruk nettstedene under til å svare på oppgavene.

Oppgave

  1. Hva er globalisering? Bruk eksempler.
  2. Forklar uttrykk som frihandel, gjeldskrise, tobinskatt og økonomisk globalisering.
  3. Finn argumenter for og imot økonomisk globalisering.
  4. Lag en oversikt over organisasjonen WTO og hvordan den arbeider for frihandel.
  5. Hva mener organisasjonen Attac om globalisering? Hvordan arbeider denne organisasjonen for sitt syn?
  6. Finn eksempler på politisk og kulturell globalisering.