Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Avkolonisering og utvikling"

Oppgave

 1. Hvilke land var de sterkeste motstanderne av kolonifrigjøringen?
 2. Hvorfor fikk Mobutu i Kongo støtte fra USA og Vesten?
 3. Hvilken viktig ressurs fantes i Biafra?
 4. Hva var apartheid?
 5. Hvem er Nelson Mandela?
 6. Hvem satt med makten i Zimbabwe etter 1923?
 7. Hva menes med MUL-land?
 8. Hvem vant valget i Liberia i 2005?
 9. Hvem var Kwame Nkrumah?
 10. Hvordan kom Ibrahim Suharto til makten i 1965?
 11. Hvilke land var de ”fire tigrene”?
 12. Hva menes med NIC-land?
 13. Hvem er Aung San Suu Kyi?
 14. Hva slags styresett har Nord-Korea?
 15. Hvorfor ble Juan Peron en populær leder i Argentina?
 16. Hva skjedde i Chile i 1973?
 17. Hvorfor handlet Cuba med Sovjetunionen og Øst-Europa?
 18. Hvem var sandinistene?
 19. Hvorfor kom livsgrunnlaget for indianerne i regnskogen i Brasil i fare?
 20. Hva er OPEC-landene?
 21. Hva gikk u-landenes krav om en ny økonomisk verdensordning (NØV) ut på?
 22. Hva gikk IMFs strukturtilpasningsprogram ut på?
 23. Hva er FNs tusenårsmål nummer én?
 24. Hva menes med globalisering?
 25. Hva er mikrokreditter?
 26. Hva ble det forhandlet om i Kyoto i 1997?
 27. Hva slags politisk system mente Francis Fukyama ville dominere etter den kalde krigen?
 28. Hva slags konflikter mente Samuel P. Huntington ville prege verden etter den kalde krigen?
 29. Hvorfor fikk Al Gore fredsprisen i 2007?
 30. Hvem fikk Al Gore fredsprisen sammen med?