Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Stormakter i øst - Japan, Kina og India"

Oppgave

 1. Hvordan forsøkte Japan å få tak i råvarer og markeder før 1945?
 2. Hvordan var situasjonen i Japan etter nederlaget i 1945?
 3. Hvordan behandlet USA Japan i perioden 1945–1952?
 4. Hva gjorde det mulig for japanerne å skape verdens nest største økonomi på få tiår?
 5. Hvilke miljøproblemer fikk Japan i 1960-årene?
 6. Hva har Kina og andre asiatiske land særlig kritisert Japan for?
 7. Hva gjorde Kina for å bli kvitt utenlandsk innflytelse etter revolusjonen i 1912?
 8. Hvorfor ble det kinesiske kommunistpartiet stiftet?
 9. Hvorfor ble det borgerkrig i Kina fra slutten av 1920-årene?
 10. Hvorfor seiret kommunistene i borgerkrigen i 1949?
 11. Hva ville Mao Zedong oppnå med folkekommunene og det store spranget?
 12. Hvorfor ble det store spranget mislykket?
 13. Hvorfor startet Mao Zedong kulturrevolusjonen?
 14. Hvordan utviklet forholdet mellom Kina, USA og Sovjetunionen seg?
 15. Hva var målet for Deng Ziaopings politikk i Kina etter 1978?
 16. Hvilke positive og negative sider fulgte med moderniseringen av Kina?
 17. Hva er Kina blitt kritisert for av Vesten?
 18. Hvordan har Kina reagert på vestlig kritikk?
 19. Hva var bakgrunnen for stiftelsen av Den muslimske liga i India?
 20. Hvilken politikk førte inderne under første verdenskrig?
 21. Hvilken taktikk førte Gandhi mot det britiske kolonistyret?
 22. Hvilken politikk førte inderne under andre verdenskrig?
 23. Hvorfor gav britene opp styret av India i 1947?
 24. Hvorfor ble britisk India splittet i India og Pakistan?
 25. Hva var hovedinnholdet i Nehrus politikk?
 26. Hvordan forsøkte Indira Gandhi å modernisere India?
 27. Hvorfor ble Indira Gandhi drept i 1984?
 28. Hvordan utviklet økonomien i India seg fra 1990-årene?
 29. Hvilke problemer har særlig indiske kvinner stått overfor?

Oppgaver

Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Stormakter i øst - Japan, Kina og India"