Demokrati og fattigdom

India er verdens største demokrati, men sliter med store fattigdomsproblemer, noe mange mener kan true demokratiet. I de to intervjuene du finner lenker til nedenfor, diskuteres fattigdom og demokrati.

Oppgave

  1. Økonomen og filosofen Amartya Sen hevder at hungersnød aldri har forekommet i demokratier. Hvordan grunngir han denne påstanden?
  2. Forskeren Dan Banik går imot Sens syn og viser til alle dødsfallene som skyldes sult i India. Hva mener Banik har sviktet i det indiske demokratiet?
  3. Drøft hvorfor fattigdom kan være en trussel for demokratiet.

Nettressurser

Linn Stalsberg: Amartaya Sen: Analytisk aktivist

http://www.apollon.uio.no/artikler/2003/amartya.html

Apollon 4/03

Linn Stahlsberg: Demokrati: Garanti mot hungersnød?

http://www.apollon.uio.no/artikler/2003/demokrati.html

Apollon 2/03