Kapittel 12: Stormakter i øst - Japan, Kina og India

Shanghai 2005. Den raske moderniseringen av Kina skaper store kontraster mellom gammelt og nytt. (Scanpix / Liu Jin / AFP)Shanghai 2005. Den raske moderniseringen av Kina skaper store kontraster mellom gammelt og nytt. (Scanpix / Liu Jin / AFP)

Japan

Japan industrialiserte og ble en imperialiststat i siste del av 1800-tallet. Japanerne manglet kull, jern og andre mineraler og skaffet seg dette ved å erobre nabolandet Korea. De beseiret Russland i strid om råvarerike områder i det nordlige Kina i 1905. Etter første verdenskrig overtok Japan tyske øyer i Stillehavet og områder i Kina.

Fra 1930-årene slo japanerne igjen inn på en imperialistisk kurs. De ville erobre Kina og skape et japanskkontrollert imperium i Øst-Asia. I 1941 gikk Japan til angrep på rivalen USA, men dette endte med at USA beseiret Japan i 1945.

USA okkuperte Japan og påtvang landet en demokratisk grunnlov. De fikk ikke lov til å ha militærmakt. Den kalde krigen gjorde at USA trengte Japan som støttespiller i Asia. Da Koreakrigen brøt ut i 1950, ble Japan en forsyningsbase for USA. Industrien ble bygd opp igjen i rekordfart. Japan skapte deretter et «økonomisk under», som gjorde landet til verdens nest største økonomi etter USA.

Kina

 I 1912 styrtet kineserne den siste keiseren og forsøkte å modernisere landet. Både Japan og vestlige stormakter motarbeidet dette. Som svar stiftet Mao Zedong et kommunistparti i 1921. Kommunistene samarbeidet først med nasjonalistpartiet Guomindang, men det brøt ut krig mellom dem. Under andre verdenskrig var de igjen alliert mot japanerne, men alliansen sprakk etter krigen. USA valgte å støtte nasjonalistene, men i 1949 seiret kommunistene i borgerkrigen, og Mao Zedong utropte folkerepublikken Kina.

Mao samlet bøndene i folkekommuner og forsøkte en rekordrask modernisering med «det store spranget» rundt 1960. Dette ble en katastrofe som kostet millioner livet. Mao fikk kritikk, men satte i gang kulturrevolusjonen for å knuse motstanderne.

Deng Xiaoping ble Kinas sterke mann etter Maos død i 1976. Han satset på å modernisere Kina ved å avvikle folkekommunene og slippe markedsøkonomien løs. Dette førte til en kraftig økonomisk vekst, men kommunistpartiet beholdt maktmonopolet. I 2007 passerte Kina Tyskland som verdens tredje største økonomi etter USA og Japan.

India

India var Storbritannias viktigste koloni. Innenfor dette koloniriket spilte britene på motsetningene mellom hinduer og muslimer. Indierne støttet britene under første verdenskrig, men fikk ikke selvstendighet. I mellomkrigstiden ledet Mahatma Gandhi en ikkevoldelig kamp mot britene. Under andre verdenskrig nektet Gandhi å støtte britene, og i 1947 gav britene India friheten. Mange muslimer brøt imidlertid ut og lagde dem muslimske staten Pakistan.

India ble en demokratisk ikke-religiøs stat under Nehru. I 1950-årene forsøkte han å modernisere India, men dette ble ikke vellykket. Hans datter, Indira Gandhi, styrte India fra 1960-årene til hun ble drept i 1984. Hun ble myrdet fordi hun slo ned på forsøk fra sikher på å løsrive en provins fra India. Etter Indira Gandhis død økte motsetningene mellom religiøse grupper, og India fikk et ustabilt politisk styre. I 1990-årene fikk markedsøkonomien større spillerom, og India opplevde sterk økonomisk vekst. Landet fikk blant annet verdens største filmindustri. Som i Kina ble rikdommen svært ujevnt fordelt, og diskrimineringen av kvinner og kasteløse var et stort problem inn i det 21. århundret.