Sentrale begreper i "Stormakter i øst - Japan, Kina og India"

Den lange marsjen, betegnelsen på kommunistenes utbrudd etter å ha blitt omringet av Chiang Kai-sheks styrker i 1934. Marsjen ble først ledet av den tyske Komintern-rådgiveren Otto Braun, men Mao Zedong tok raskt over ledelsen. Etter over ett års marsj på nesten 1000 mil, kom ca. 20 000 av de opprinnelig ca. 90 000 marsjdeltakere levende fram til Nord Kina. (Nøyaktige tall finnes ikke. Ulike tall i ulike kilder)

Det liberaldemokratiske partiet (LPD), japansk politisk parti stiftet i 1949, hadde et konservativt program med front mot kommunisme og sosialisme. Det ble framfor noe det japanske næringslivets parti.

firerbanden, bestod av Maos kone, Jiang Qing, og de tre yngre mennene Yao Wenyuan, Wang Hongwen og Zhang Chunqiao. De bygde seg opp under kulturrevolusjonen og kjempet forgjeves for å beholde den politikken etter Maos død i 1976. I 1981 ble Jiang Qing og Zang Chunqiao dømt til døden, Wang Hongwen fikk fengsel på livstid og Yao Wenyuan 20 års fengsel. Ingen ble henrettet. Jiang Qing begikk sannsynligvis selvmord i 1991, mens de andre ble sluppet fri. De mannlige medlemmene av firerbanden døde mellom 1992 og 2005.

Guomindang, stiftet som et moderne parti i 1912. Fra 1923 mottok partiet støtte og politiske rådgivere fra Komintern fordi de vestlige stormaktene med interessesfærer i Kina ikke ville anerkjenne partiet. Samarbeidet tok slutt da partiets nye leder Chiang Kai-shek gikk til angrep på kommunistene i 1927. Etter tapet mot kommunistene i 1949 flyktet mange medlemmer av partiet sammen med Chiang til Taiwan (noen rømte til det «Gylne triangel» mellom Thailand, Laos og Burma der de tok kontrollen med opiumsproduksjon og narkotikahandel.) Guomindang styrte Taiwan og hadde som mål å gjenerobre Kina. I 2000 ble partiet splittet, blant annet på forholdet til Fastlands-Kina.

Kurilene, øygruppe på 56 øyer som opprinnelig ble befolket av ainufolket (som også bodde i det nordlige Japan). Japan og Russland kranglet om øyene, men i 1875 fikk Japan overta dem i bytte mot halvøya Sakhalin. Russland besatte Kurilene på slutten av andre verdenskrig. Japan krever tilbake de fire større sørligste øyene. Totalbefolkningen på øyene (2008) er ca. 30 000 (alt vesentlig russere, koreanere og ainu).

Mitsubishi, selskap startet på slutten av 1800-tallet og begynte å produsere biler i 1917. Produserte bombe- og jagerfly fly for det japanske flyvåpenet i 1930- og 1940-årene. Selskapet ble splittet opp på USAs ordre etter andre verdenskrig, men avdelingen som produserte personbiler, lastebiler og busser vokste voldsomt fra 1960-årene. I dag (2008) er Mitsubishi et multinasjonalt selskap med 200 avdelinger spredd over hele verden.

sikh, ordet betyr elev eller disippel. Religionen ble grunnlagt på 1400-tallet. Den har trekk både fra hinduisme og islam. Målet for religionen er forening med en evig, allvitende og allmektig gud. Hovedområdet er provinsen Punjab i India.

Toyota, personbilprodusent fra 1937. Under andre verdenskrig produserte det lastebiler for den japanske hæren. I 1947 startet produksjonen av personbiler opp igjen. Eksporten startet for alvor i 1960-årene, og rundt 1970 var Toyota etablert verden over. I 2007 passerte Toyota General Motors som verdens største bilprodusent.