Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Europa - fra splittelse til samling"

Oppgave

 1. Hva menes med avnazifisering i Tyskland?
 2. Hva var formålet med Kull- og stålunionen?
 3. Hva gikk Romatraktaten ut på?
 4. Hvorfor ble EFTA stiftet?
 5. Hva menes med at EF gikk i mer overnasjonal retning?
 6. Hvilke land ble medlem av EF i 1973?
 7. Hva var Stasi i Øst-Tyskland?
 8. Hvorfor gikk prisene på olje opp i 1973?
 9. Hva mente Margaret Thatcher om velferdsstaten?
 10. Hva var IRA?
 11. Hvilken religion var den dominerende i Slovenia og Kroatia?
 12. Hvilke folkegrupper bodde i Bosnia-Hercegovina?
 13. Hvorfor var (er) Kosovo så viktig for serberne?
 14. Hva skjedde i Srebrenica i 1995?
 15. Hva gikk Daytonavtalen ut på?
 16. Hva var formålet med Maastrichtavtalen?
 17. Hva gikk EØS-avtalen ut på?
 18. Hva var formålet med ØMU?
 19. Hva er euro?
 20. Hva er Schengen-avtalen?
 21. Hvorfor ble det ikke vedtatt noen EU-grunnlov i 2005?
 22. Hva gikk NATOs nye strategi etter den kalde krigen ut på?
 23. Hvor opererer ISAF styrkene?
 24. Hvilke oppgaver har OSSE?