Den spanske borgerkrigen

Oppgave

  1. Hva var bakgrunnen for borgerkrigen i Spania?
  2. Hvorfor valgte Frankrike og Storbritannia å ikke blande seg inn i borgerkrigen?
  3. Diskuter hvorfor den spanske borgerkrigen kalles generalprøven på andre verdenskrig.

Nettressurser

Den spanske borgerkrig

http://www.leksikon.org/html/dk/spanske_borgerkrig.htm

Leksikon for det 21. århundre