Andre verdenskrig – bakgrunn og årsaker

Bruk nettressursene nedenfor til å svare på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hva utløste andre verdenskrig i Europa?
  2. Hvem stod mot hverandre i krigen?
  3. Bruk nettressursene nedenfor til å finne ut mer om årsakene til andre verdenskrig.
  4. Hva gikk Münchenavtalen ut på?

Nettressurser

Münchenaftalen

http://www.leksikon.org/html/dk/munchenaftalen.htm

Leksikon for det 21. århundre

Anden verdenskrig

http://www.leksikon.org/html/dk/anden_verdenskrig.htm

Leksikon for det 21. århundre

BBC: Modern History World: The Road to War

http://www.historywiz.com/worldwartwo.htm

The Nazi Occupation of Poland

http://www.eyewitnesstohistory.com/poland.htm