- Sverige lot tyske nazitog passere til Narvik

Mens kampene i Narvik foregikk for fullt, lot svenskene tyske tog passere gjennom det nøytrale Sverige med soldater og krigsutstyr, ifølge ny bok.

Nettressurser

- Sverige lot tyske nazitog passere til Narvik

aftenposten.no . . .

Forsvar for et fordømt århundre

Det var mer vold i tidligere århundrer – sett i forhold til verdens folketall. Les artikkelen av Håvard Strand og Stein Tønnesson i Aftenposten 21. januar 2012.

Nettressurser

Forsvar for et fordømt århundre

aftenposten.no . . .

Fryktet kommunistene mer enn Milorg

Nettressurser

Fryktet kommunistene mer enn Milorg

forskning.no . . .

Artikkel av Silje Gripsrud, UiB, forskning.no

Antisemittisme i Sverige og Norge i 2010

Ny bok om frontkjemperne

Nettressurser

Avslører norske SS-soldater

nrk.no . . .

65 år siden D-dagen

Nettressurser

Astrid Meland: Mener D-dagen var småtteri

dagbladet.no . . .

Avdekker vanskelige krigsminner

Nettressurser

Tove Eivindsen: Avdekker vanskelige krigsminner

forskning.no . . .

forskning.no 16.3.2009

Diskusjon om motstandskampen under andre verdenskrig

Ved å klikke deg videre kan du lese flere innlegg i diskusjonen i Aftenposten om motstandskampen under andre verdenskrig.

Nettressurser

Olav Njølstad: Hva betydde motstanden?

aftenposten.no . . .

Ni kvinner forteller sine livshistorier

Nettressurser

Uhørte stemmer

portretter.no . . .


Kapittel 7: Andre verdenskrig

Amerikansk propagandaplakat fra andre verdenskrig. (The Bridgeman Art Library, London / American School (20th century), Private Collection)Amerikansk propagandaplakat fra andre verdenskrig. (The Bridgeman Art Library, London / American School (20th century), Private Collection)

Etter 1920-årenes fredsoptimisme ble det neste tiåret preget av internasjonale konflikter. I 1931 erobret Japan den kinesiske provinsen Mandsjuria, og fra 1937 hersket det full krig mellom Japan og Kina. To år tidligere hadde det fascistiske Italia startet en krig mot Etiopia, som ble italiensk koloni.

Etter at Hitler kom til makten i 1933, bestemte han seg for å trosse Versaillestraktaten og ruste opp, og i 1936 marsjerte tyske tropper inn i Rhinland. Samme året tok Italia og Tyskland parti for de fascistiske opprørerne i den spanske borgerkrigen. Sovjetunionen støttet den spanske folkefrontregjeringen, mens Frankrike og Storbritannia var nøytrale. Krigen endte med seier for de spanske fascistene. Dermed hadde sikkerhetssystemet som var blitt bygd opp etter første verdenskrig, brutt sammen. Folkeforbundet hadde verken klart å stoppe Japans og Italias imperialisme eller fascismen og nazismen i Europa.

I 1938 ble Østerrike innlemmet i Tyskland, og Storbritannia og Frankrike lot seg presse til å la Tyskland overta det tsjekkiske Sudet-området. Ved å komme Hitler i møte håpet de å unngå en ny krig, men samtidig garanterte de Polens sikkerhet. Da det ikke lyktes å skape en allianse mellom Sovjetunionen og vestmaktene, valgte Stalin i august 1939 å inngå en pakt med Hitler. De ble enige om å dele Polen og la Sovjetunionen overta de baltiske statene og Bessarabia. I september samme året erobret Tyskland den vestlige delen av Polen ved «lynkrig», mens sovjetiske tropper besatte resten av landet. Storbritannia og Frankrike svarte med å erklære Tyskland krig.

I november 1939 gikk Stalin til krig mot Finland. Finnene gjorde hard motstand, men de måtte gå med på en fredsavtale i mars 1940. Tyskland angrep Danmark og Norge 9. april samme året, og den norske regjeringen bestemte seg for å ta opp kampen. Den fikk militær hjelp fra Storbritannia og Frankrike, men tyskerne var overlegne. I begynnelsen av juni 1940 ble de allierte styrkene trukket ut av Norge etter at Tyskland hadde slått til mot Beneluxlandene og Frankrike.

Britenes militære fiasko i Norge førte til regjeringsskifte i Storbritannia, og Winston Churchill overtok som statsminister. I juni 1940 kapitulerte Frankrike, og i året som fulgte, forsøkte Hitler å bombe Storbritannia i kne uten å lykkes. Våren 1941 tok tyske tropper kontroll over Balkanhalvøya, og i juni samme året startet Hitler krig mot Sovjetunionen. I desember 1941 ble USA trukket inn i krigen, da japanerne angrep marinebasen Pearl Harbor. Samtidig erklærte Tyskland krig mot USA. Ved årsskiftet 1942–43 kom vendepunktet i verdenskrigen. Tyskerne ble slått tilbake ved Stalingrad og i Nord-Afrika, og den amerikanske marinen fikk et overtak i Stillehavet.

Den tyske og japanske krigføringen hadde sterke rasistiske trekk. Nazistene utryddet over seks millioner jøder og gikk særlig hardt fram mot sigøynere og den slaviske befolkningen i Øst-Europa. Japanerne opptrådte som et herrefolk i Asia og brukte rå makt mot de okkuperte – framfor alt i Kina. Også den vestallierte krigføringen rammet sivile, og både tyske og japanske byer ble terrorbombet for å knekke moralen i befolkningen.

Verdenskrigen gikk inn i sluttfasen da de allierte invaderte Italia i 1943, og 6. juni 1944 kom invasjonen i Normandie. Sovjetunionen drev tyskerne ut av Øst-Europa, og da Den røde armé rykket inn i Berlin i april 1945, begikk Hitler selvmord. 8. mai 1945 var krigen over i Europa. Japanerne gav opp 14. august, etter at USA hadde tatt i bruk atomvåpen i Hiroshima og Nagasaki.

I Norge forsøkte tyskerne å innføre en nazistisk samfunnsordning med støtte av Quisling og Nasjonal Samling. De mislyktes, fordi det ble dannet en bred motstandsbevegelse med representanter for idretten, kirken, skolen og store yrkesorganisasjoner som motarbeidet nazifiseringen med sivile aksjoner. Først mot slutten av krigen ble den militære delen av motstanden den viktigste. De tyske okkupantene hadde stor nytte av norske råvarer og fiskeressurser og bygde en rekke fly- og flåtebaser som spilte en viktig rolle i slaget om Atlanterhavet og i krigen mot Sovjetunionen. I mai 1945 la tyskerne ned våpnene i Norge etter først å ha rasert Troms og Finnmark.

Etter frigjøringen ble det opprettet internasjonale domstoler som dømte flere tyske og japanske ledere for krigsforbrytelser. Samtidig ble mange nordmenn som hadde samarbeidet med tyskerne og NS, etterforsket og straffet i et eget rettsoppgjør.

Sommeren 1945 ble det opprettet en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner (FN), som skulle skape fred og sikre menneskerettigheter for alle mennesker på jorda.

Nettressurser

Jorun Sem Fure: Turer til konsentrasjonsleirene er ikke nok (forskning.no)

http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/312863

Marit Langmyr: Skoleturene styrker båndene mellom Norge og Tyskland (forskning.no)

http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/312541

Bård Amundsen: Arkivert tvangsarbeid (forskning.no)

http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/314798

Kari Oliv Vedvik: Slik fikk prester lønn under krigen (forskning.no)

http://www.forskning.no/artikler/2012/april/318478

Aftenposten: Sendte jødene i døden, ble frikjent (Knut Rød og jødeutsendelsene)

http://www.aftenposten.no/kul_und/article4036762.ece

”Oberst Eriksens dilemma” Foredrag av Alf R. Jacobsen i Oslo Militære Samfund

http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2010/2010-05-03_Jacobsen-AR.html

Antony Beevor om andre verdenskrig: Krigen alle kriger måles mot.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3088814.ece

Auschwitz-planene er funnet

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2763303.ece

Der død og vold ble satt i system. Nazistenes dødsmaskiner

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2327128.ece

Finlands politikk under andre verdenskrig. Finland vil vinne på åpenhet

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3115734.ece

Morten Fyhn: Knuser myter om Finlands rolle i krigen

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3068014.ece

Aftenposten.no 10.05.2009

Nordmenns rolle i fangeleir

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3173900.ece

Norge. Den egentlige krigen skjedde i nord

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3100897.ece

Svensk elite i kne for Hitler

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1546074.ece

BBC om andre verdenskrig

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/

Imperial War Museum

http://www.iwm.org.uk/

Wikipedia om andre verdenskrig

http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig#Japans_ekspansjon_p.C3.A5_det_asiatiske_fastland

Digitalskolen om norsk motstand under andre verdenskrig

http://dokkeveien.uib.no/digitalskolen/motstand/

Wikipedia om Norge under andre verdenskrig

http://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_andre_verdenskrig

Nye perspektiver på krigen i Norge

http://www.fortid.no/fortid_web/fort0207.pdf

Tidsskriftet Fortid nr. 2 2007

Norske frontkjempere

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2300851.ece

Aftenposten.no

Forskning.no om andre verdenskrig

http://www.forskning.no/LimeTopicAddOn/temaer/kultur/historie/andre_verdenskrig

HL-senteret

http://www.hlsenteret.no

Falstadsenteret

http://www.falstadsenteret.no/

Riksarkivets kildenett

http://www.kildenett.org/

Bilder fra andre verdenskrig:

http://www.nordiki.no/foto01.htm

Film om Hitler, Stalin og lille Anja

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/343739

NRK Nett-TV

Film om savnede norske frontkjempere

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/125009

NRK Nett-TV