LÆRINGSVERKTØY FRA HL-SENTERET: Aksjonen mot de norske jødene

Høsten 1942 ble jøder i Norge arrestert av norsk personell underlagt okkupasjonsmakten, overbrakt til tysk politi og deportert til gasskamrene i Auschwitz. For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet, har HL-senteret tatt i bruk et interaktivt, nettbasert kart. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.

Nettressurser

Aksjonen mot norske jøder som interaktivt kart

https://www.hlsenteret.no/undervisning/materiell/2holocaust-i-norge.html