Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Mellomkrigstid"

Oppgave

 1. Hva skilte tsarens politikk i Russland fra den som ble ført i Vesten?
 2. Hva kjennetegnet Lenins marxisme-leninisme?
 3. Hva utløste tsarstyrets fall våren 1917?
 4. Hva var målet for bolsjevikenes revolusjon høsten 1917?
 5. Hvilke reformer gjennomførte bolsjevikene?
 6. Hvorfor ble det borgerkrig i 1918?
 7. Hva var Komintern?
 8. Hva var NEP-politikken?
 9. Hva er planøkonomi?
 10. Hva var Trotskij og Stalin uenige om?
 11. Hva var hovedhensikten med femårsplanene?
 12. Hva var GULag-arkipelet?
 13. Hva var Moskvaprosessene?
 14. Hva var ”The Red Scare” i USA?
 15. Hva gjorde USA til den ledende økonomiske makten i 1920-årene?
 16. Hva forårsaket børskrakket i USA i 1929?
 17. Hva var hovedinnholdet i president Roosevelts New Deal-politikk?
 18. Hva var hovedinnholdet i de økonomiske teoriene til Keynes?
 19. Hvorfor førte krisen i USA til en økonomisk verdenskrise?
 20. Hva kjennetegnet fascismen som ideologi?
 21. Hvordan kom Mussolini til makten?
 22. Hva kjennetegnet den korporative staten?
 23. Hva var spartakistoppstanden i Tyskland i 1919?
 24. Hvordan kom Hitler inn i politisk virksomhet?
 25. Hva stod Weimarrepublikken for?
 26. Hva var hovedinnholdet i Hitlers nazistiske ideologi?
 27. Hvordan ble Hitler statsminister (kansler)?
 28. Hvordan ble Hitler Tysklands diktator (Führer)?
 29. Hvilket mål hadde Hitler med å ensrette Tyskland og forfølge jøder?
 30. Hvorfor ble Arbeiderpartiet revolusjonært i 1918?
 31. Hva førte striden om Moskvatesene til?
 32. Hva var Fedrelandslaget?
 33. Hva gikk paripolitikken ut på?
 34. Hvorfor stiftet Quisling partiet Nasjonal Samling (NS)?
 35. Hva gikk kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935 ut på?
 36. Hva gikk hovedavtalen av 1935 mellom LO og N.A.F (NHO) ut på?
 37. Hvordan behandlet norske myndigheter minoriteter i mellomkrigstiden?