Rasisme og antisemittisme

Rasisme og antisemittisme er grunnleggende trekk ved nazismen, og begge begrepene har aktualitet også i dag. Svar på oppgaven ved hjelp av nettressursene nedenfor, og bruk eventuelt lærebok og oppslagsverk i tillegg.

Oppgave

Forklar begrepene antisemittisme og rasisme. Finn forskjeller og likheter mellom de to begrepene.

Nettressurser

Antisemittismen

http://www.leksikon.org/html/dk/antisemittisme.htm

© Leksikon for det 21. århundre

Hjemmesiden til Stiftelsen hvite busser til Auschwitz

http://www.hvitebusser.no/