Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Første verdenskrig"

Oppgave

 1. Når brøt første verdenskrig ut, og hvor lenge varte den?
 2. Hva legger du i uttrykket La belle epoque (Den vakre tiden)?
 3. Hva var trippelalliansen?
 4. Hva var trippelententen?
 5. Hva dreide Haag-konferansene i 1899 og 1907 seg om?
 6. Hvorfor ble den tredje Haagkonferansen avlyst?
 7. Hvorfor ble Balkanhalvøya kalt ”Europas urolige hjørne”?
 8. Hva var serbernes mål på Balkan?
 9. Hva gikk den panslaviske idé ut på?
 10. Hvem var Gavrilo Princip?
 11. Hva var blankofullmakten?
 12. Hva var karakteristisk for krigen på vestfronten?
 13. Hva var karakteristisk for krigen i øst og sør?
 14. Hvem var Winston Churchill?
 15. Hva var Jyllandslaget?
 16. Hva førte senkningen av passasjerskipet Lusitania til?
 17. Hva betyr uttrykket ”uinnskrenket ubåtkrig”?
 18. Hva skjedde 11.11. klokka 11 i 1918?
 19. Hvem var Woodrow Wilson, David Lloyd George og Georges Clemenceau?
 20. Hva var Wilsons 14 punkter?
 21. Hvorfor var tyskerne så negative til Versaillesfreden?
 22. Hva var ”den polske korridor”?
 23. Hva betyr navnet Jugoslavia?
 24. Hva var Folkeforbundet?
 25. Hva slags utenrikspolitikk førte Norge under første verdenskrig?
 26. Hva var trekongemøtet?
 27. Hvorfor ble Norge kalt den nøytrale allierte?
 28. Hva var jobbetiden?
 29. Forklar uttrykket dyrtid.
 30. Hvilke konsekvenser fikk spanskesyken for verden og for Norge?