Repetisjonsspørsmål på nynorsk

Oppgave

 1. Kva er meint med imperialisme?
 2. Kvifor var nye medisinar viktige for imperialistane?
 3. Kva var Berlinkonferansen?
 4. Kva område ville britane kolonisere i Afrika?
 5. Kva område tok Frankrike kontroll over i Afrika?
 6. Kvar var dei tyske koloniane i Afrika?
 7. Kva var British South Africa Company?
 8. Kva var ein handelskoloni?
 9. Kva er naturgummi?
 10. Kva er meint med at Storbritannia styrte koloniane indirekte?
 11. Kva var direkte styre?
 12. Kven var boarane?
 13. Kven var sepoyane i India?
 14. Kva var Indian National Congress?
 15. Kva rolle spela foreiningane for vern av kyr?
 16. Kva er meint med at India var «juvelen i krona»?
 17. Kva slags varer var europearane ute etter i Kina?
 18. Kva var taipingopprøret?
 19. Kva var boksaropprøret?
 20. Kven var samuraiane?
 21. Kvifor kom Japan i konflikt med Russland?
 22. Kva var bakgrunnen for Krimkrigen?
 23. Kva område tok Russland kontroll over i Sentral-Asia?
 24. Kva var Monroedoktrinen?
 25. Kven var Abraham Lincoln?
 26. Kva var Homestead Act?
 27. Kva område mista Mexico til USA?
 28. Kva er meint med «Onkel Sams bakgard»?
 29. Kva var caudillos?
 30. Kvifor vart det revolusjon i Mexico i 1910?