Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Kolonialisme og imperialisme"

Oppgave

 1. Hva menes med imperialisme?
 2. Hvorfor var nye medisiner viktig for imperialistene?
 3. Hva var Berlinkonferansen?
 4. Hvilke områder ville britene kolonisere i Afrika?
 5. Hvilke områder tok Frankrike kontroll over i Afrika?
 6. Hvor var de tyske koloniene i Afrika?
 7. Hva var British South Africa Company?
 8. Hva var en handelskoloni?
 9. Hva er naturgummi?
 10. Hva menes med at Storbritannia styrte koloniene indirekte?
 11. Hva var direkte styre?
 12. Hvem var boerne?
 13. Hvem var sepoyene i India?
 14. Hva var Indian National Congress?
 15. Hvilken betydning fikk foreningene for beskyttelse av kuer?
 16. Hva menes med at India var ”juvelen i kronen”?
 17. Hvilke varer var europeerne ute etter i Kina?
 18. Hva var taipingopprøret?
 19. Hva var bokseropprøret?
 20. Hvem var samuraiene?
 21. Hvorfor kom Japan i konflikt med Russland?
 22. Hva var bakgrunnen for Krimkrigen?
 23. Hvilke områder tok Russland kontroll over i Sentral-Asia?
 24. Hva var Monroedoktrinen?
 25. Hvem var Abraham Lincoln?
 26. Hva var Homestead Act?
 27. Hvilke områder mistet Mexico til USA?
 28. Hva menes med ”Onkel Sams bakgård”?
 29. Hva var caudillos?
 30. Hvorfor ble det revolusjon i Mexico i 1910?