Kvinnebevegelsen

På 1800-tallet oppstod en rekke kvinnebevegelser som kjempet for å forbedre kvinners kår og for samme politiske rettigheter for kvinner og menn og likestilling i arbeids- og samfunnslivet. På nettstedene nedenfor kan du lære mer om den internasjonale kvinnebevegelsens utvikling på 1800-tallet.

Oppgave

  1. Bruk nettstedene nedenfor til å finne ut hvilke rettigheter kvinnene kjempet for.
  2. Det utviklet seg to hovedretninger innen den internasjonale kvinnebevegelsen. Hva var forskjellen på dem?
  3. Hvilken tilknytning hadde kvinnebevegelsen til ideologiske/politiske retninger?
  4. Hvem var suffragettene, hva kjempet de for, og hvilke metoder brukte de?

Nettressurser

Kvinnebevægelsen i Norge

http://www.leksikon.org/html/dk/kvindebevegelsen_i_norge.htm

© Leksikon for det 21. århundre

Suffragettene

http://www.leksikon.org/html/dk/suffragetterne.htm

© Leksikon for det 21. århundre

Kvinnebevægelsen internationalt

http://www.leksikon.org/html/dk/kvindebevegelsen.htm

© Leksikon for det 21. århundre