Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Opplysningstid og revolusjoner"

Oppgave

 

 1. Hva var det sentrale i opplysningstidens tenkning?
 2. Hva mente Locke med folkesuverenitetsprinsippet?
 3. Hva mente Montesquieu med maktfordelingsprinsippet?
 4. Hva hadde menneskene som kolonisterte Nord-Amerika, felles?
 5. Hvorfor gjorde amerikanske kolonister opprør mot britisk overhøyhet?
 6. Hva var budskapet i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776?
 7. Hvilken rolle spilte Frankrike i den amerikanske revolusjonen?
 8. Hva var hovedinnholdet i den amerikanske grunnloven av 1787?
 9. Hvorfor innkalte kong Ludvig 16. stenderforsamlingen i Frankrike i 1789?
 10. Hvorfor var folk fra tredjestanden misfornøyde?
 11. Hvorfor dannet medlemmer av stenderforsamlingen en ny nasjonalforsamling?
 12. Hvorfor stormet folk i Paris festningen Bastillen 14. juli 1789?
 13. Hvorfor sa adel og geistlighet fra seg føydale rettigheter?
 14. Hva var hovedinnholdet i den nye menneskerettighetserklæringen?
 15. Hvorfor tvang kvinner fra Paris kongefamilien inn til byen?
 16. Hva vil det si at Frankrike ble et konstitusjonelt kongedømme i 1791?
 17. Hvem var de mest kjente jakobinerne?
 18. Hvem var sanskulottene?
 19. Hvilke reformer innførte Nasjonalkonventet?
 20.  Hva ligger i begrepet terrorstyret?
 21. Hva ligger i begrepet ”revolusjonen spiste sine barn”?
 22. Hva erstattet Nasjonalkonventet i 1795?
 23. Hvordan kom Napoleon til makten i Frankrike?
 24. Hvilke reformer gjennomførte Napoleon?
 25. Hvordan ble Danmark-Norge trukket med i Napoleonskrigene?
 26. Hvordan ble Karl Johan tronarving i Sverige?
 27. Hvorfor fikk Karl Johan løfte om å få Norge?
 28. Hvordan fikk Kristian Fredrik norsk støtte til opprør mot Kielfreden i 1814?
 29.  Hvem ledet selvstendighetspartiet, og hvem ledet unionspartiet?
 30. Hvilke prinsipper bygde Grunnloven av 17. mai 1814 på?
 31.  Hvordan reagerte stormaktene på nordmennenes opprør mot Kielfreden?
 32. Hvordan kom Norge i union med Sverige?
 33. Hva bandt Norge og Sverige sammen i unionen?