Jødeparagrafen

Bruk nettressursene under og svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Hva var jødeparagrafen i Norges Grunnlov av 1814?
  2. Hvordan kom denne paragrafen inn i Grunnloven?
  3. Når ble jødeparagrafen fjernet? Lag en oversikt over arbeidet med å få den fjernet.
  4. Henrik Wergeland var en iherdig motstander av jødeparagrafen. I 3. bind av hans avhandlinger og opplysningsskrifter (se nettressurs) kan du lese flere av hans artikler om jødeparagrafen. Gjør rede for noen av Wergelands argumenter for opphevelse av paragrafen.

Nettressurser

Henrik Wergeland: Samlede skrifter. IV Avhandlinger, opplysningsskrifter. 3. bind 1839–1842

http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WIV3/innhold_WIV3.html

© Dokumentasjonsprosjektet

Stortinget: Om jødeparagrafen i Norges Grunnlov

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Historisk-dokumentasjon/Jodeparagrafen/