Referanselitteratur

Vi har laget en liste over en del nyere litteratur vi har hatt særlig nytte av i arbeidet med manuskriptet til denne boken. I tillegg har vi selvsagt brukt de oversiktsverkene i norgeshistorie og verdenshistorie som har kommet de siste årene. Vi nevner:

Aschehougs Norgeshistorie, bind 1–12. Oslo 1994–98

Norges historie, bind 1–15 (Cappelen). Oslo

Aschehougs Verdenshistorie, bind 1–16. Oslo 1982–93

Cappelens Verdenshistorie, bind 1–21. Oslo 1982–87

Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 1–33 (Cappelen). Oslo

R.R. Palmer and Joel Colton: A History of the Modern World.New York 1995

Cappelens Kvinnehistorie. Bind 1–3. Oslo 1992­–1993

Kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner

Edmund Burke: Betraktninger over revolusjonen i Frankrike. Pax 2007

Forsvarsmuseet: Carl XIV Johan. 1998

Jostein Gaarder: Sofies verden. Aschehoug 1991

Walter Grab: The French Revolution. Bracken Books 1989

Ørnulf Hodne: For konge og fedreland. Cappelen 2006

Herman Lindquist: Napoleon. Schibsted 2005

Herman Lindqvist: Revolusjon! Frankrikes blodige år. Scibsted 2007

Anne Beate Maurseth: Opplysningstidens sjonglør. Humanist forlag 2005

Ole O. Moen: Annerledeslandet i vest. Cappelen 2005

Murrin m.fl: Liberty, Equality, Power. A History of the American People. Harcourt Brace. 1999

Norton m.fl: A People and Nation. A History of the United States. Houghton Mifflin and Company 1996

Harald Ranheimsæter: Europas idéhistorie. Aschehoug 1979

Anfinn Stigen: Tenkningens historie, bind 1 og 2. Ad Notam, Gyldendal 1988

Kåre Tønneson: «Kvinnene i den franske revolusjon» i Kvinnenes kulturhistorie, bind 1. Cappelen1985.

Kåre Tønneson: «Sett terroren på dagsorden! Statsterror under den franske revolusjon – hvordan og hvorfor?» i Historie nr 1- 2003

Mary Wollstonecraft: Et forsvar for kvinnens rettigheter. Pax 2003

Kapittel 2 Industrisamfunnet blir til

Narve Bjørgo, Øystein Rian, Alf Kaartvedt: Selvstendighet og union fra middelalderen til 1905. Norsk utenrikspolitikks historie. Universitetsforlaget 1995

Rolf Danielsen, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle, Edgar Hovland: Grunntrekk i norsk historie fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 1991

Felipe Ferdinandes-Aresto: Milenium De siste tusen års historie. Cappelen Fakta 1996

Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945. Cappelen Akademisk Forlag 2005

Gunnar W. Knudsen: Lange linjer i historien. Cappelen Akademisk Forlag 2006

Leiv Mjeldheim: Folkerørsla som vart parti Venstre frå 1880-åra til 1905. Universitetsforlaget 1983

Einar Niemi, Jan Eivind Myhre, Knut Kjelstadli: Norsk innvandringshistorie, bind 2: I nasjonalstatens tid 1814-1940. Pax 2003

Kapittel 3 Demokratisering og nasjonalisme

Narve Bjørgo, Øystein Rian, Alf Kaartvedt: Selvstendighet og union fra middelalderen til 1905. Norsk utenrikspolitikks historie. Universitetsforlaget 1995

Rolf Danielsen, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle, Edgar Hovland: Grunntrekk i norsk historie fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 1991

Felipe Ferdinandes-Aresto: Millenium De siste tusen års historie Cappelen Fakta1996

Per Eivind Hem: Jørgen Løvland. Vår første utanriksminister Det Norske Samlaget 2005

Gunnar W. Knudsen: Lange linjer i historien. Cappelen Akademisk Forlag 2006

Stenersen, Libæk, Sveen: Nobels fredspris. Hundre år for fred. Cappelen 2001

Bjørn Terjesen: Vi skiltes i fred. Oppløsningen av den norsk-svenske unionen i 1905. Universitetsforlaget 2001

Kapittel 4 Kolonialisme og imperialisme

Finn Fuglestad: Latin-Amerikas og Karibiens historie. Cappelen Akademisk Forlag 1994

Torstein Hjellum: Kinesisk politikk. Fra opiumskrig til Deng Xiaoping. Universitetsforlaget 1995

Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945. Cappelen Akademisk Forlag 2005

Adam Hochschild: Kong Leopolds arv. Pax 2005

Arne Kalland: Japans historie. Cappelen Akademisk Forlag 2005

Gunnar W. Knutsen: Lange linjer i historien. Cappelen Akademisk Forlag 2006

David Landes: The Wealth and Poverty of Nations. Abacus 1998

Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli, Pamela Price: Indias historie. Cappelen Akademiske Forlag 2004

Jarle Simensen: Afrikas historie. Cappelen Akademisk Forlag 2004

Peter Tygesen, Espen Wæhle: Kongospor. Norden i Kongo – Kongo i Norden. Prosjektet Congospor/Peter Tygesen 2006

Howard Zinn: USA. Folkets historie. Oktober 2006

Kapittel 5 Første verdenskrig

Narve Bjørgo, Øystein Rian, Alf Kaartvedt: Selvstendighet og union fra middelalderen til 1905. Norsk utenrikspolitikks historie. Universitetsforlaget 1995

Rolf Danielsen, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle, Edgar Hovland: Grunntrekk i norsk historie fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 1991

Felipe Ferdinandes-Aresto: Millenium De siste tusen års historie Cappelen Fakta 1996

Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945. Cappelen Akademisk Forlag 2005

Gunnar W. Knudsen: Lange linjer i historien. Cappelen Akademisk Forlag 2006

H.P. Willmott: Første verdenskrig. Damm 2005

Kapittel 6 Mellomkrigstid

Anne Applebaum: GULag. A History. Penguin 2003

Ida Blom og Sølvi Sogner (red): Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Cappelen 2005

Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz: Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til idag. Damm 2005

Ian Kershaw: Hitler 1889–1936: Hubris, Penguin 2000

Ian Kershaw: Hitler 1936–1945: Nemesis, Penguin 2000

Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie. Bind 2. Pax 2003

Knut Kjeldstadli: «Ingenting lært av 30-tallet» i Aftenposten 26.6. 2007

Simon Sebag Montefiore: Stalin. The Court of the Red Tsar. Phoenix. 2004

Simon Sebag Montefiore: Den unge Stalin. Cappelen 2007

Lynn H. Nicholas: I Hitlers grep. Europas barn under nazismen. Aschehoug 2007

Birger Steiro: Politisk idehistorie. Cappelen 2002

Stenersen, Libæk, Sveen: Nobels fredspris. Hundre år for fred. Cappelen 2001

Carl Emil Vogt: Nansens kamp mot hundersnøden i Russland 1921–23, Aschehoug 2007

Kapittel 7 Andre verdenskrig

John Campbell (red.): En verden i krig. Aschehoug 1993

John Carey (red.): Øjenvidner til historien. P. Haase & Søns Forlag 2005

Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz: Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til idag. Damm 2005

Anders Chr. Gogstad, Ole Kr. Grimnes, Kjartan Rødland: Der veiene skiltes. Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? Eide Forlag 2005

Leon N. Goldensohn: Nürnbergintervjuene. En psykologs møte med Hitlers mest betrodde menn. Damm 2004

Mari Jonassen: De overlevende. 19 norske kvinner og menn forteller om sine liv i Hitlers fangeleirer. Damm 2006

Kristian Ottosen: Ingen nåde. Historien om nordmenn i japansk fangenskap. Aschehoug 1996

Richard Overy (red.) Det 20. århundre. Grøndahl og Dreyers Forlag 1998

«Nye perspektiver på krigen i Norge» i tidsskriftet Fortid, nr. 2 – 2007. UIO

Michael Tamelander og Niklas Zetterling: 9. april. Nazitysklands invasjon av Norge. Spartacus 2001

H.P. Willmott, Robin Cross, Charles Messenger: Andre verdenskrig. Damm 2005

Århundrets Hvem Hva Hvor. Schibsted Forlag 1999

Leiv Brynjulf Aartun og Sigurd Aartun: Motstandskampen i skolen 1940–1942. Lærerstriden mot nazifiseringen. Orion Forlag 2003.

Kapittel 8 Vest mot øst – den kalde krigen

John Lewis Gaddis: We Now Know: Rethinking Cold War History, Oxford 1997

Melvyn Leffler: A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War. Stanford 1992

Geir Lundestad: USA og Europa. Imperiet og de allierte etter 1945. Cappelen 2004

Geir Lundestad: Øst, Vest, Nord, Sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945.

 Universitetsforlaget 2004

David Reynolds, red.: The Origins of the Cold War in Europe. International Perspectives. New Haven 1994

Hallvard Tjelmeland: Den kalde krigen. Samlaget 2006

Odd Arne Westad, red.: Reviewing the Cold War. Approaches, Interpretations, Theory. London 2000

Vladislav Zubok, Constantine Pleshakov: Inside the Kremlin`s Cold War:From Stalin to Khruschev. Cambridge, Mass.1996

Kapittel 9 Europa – fra splittelse til samling

R.J. Crampton: The Balkans Since the Second World War. Longman 2002

Geir Lundestad: USA og Europa. Imperiet og de allierte etter 1945. Cappelen 2004

Jamal Shahin, Michael Wintle, red: The Idea of a United Europe: Political,Economicand Cultural Integration since the Fall of the Berlin Wall. Macmillan Press LTD London 2000

Jarle Simensen, Sven Tagil: Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen. Aschehoug 2005

Svein Mønnesland: Før Jugoslavia og etter. Sypress Forlag 2006

Nils Morten Udgaard: Europas stille revolusjon. Civita 2004

Derek W. Urwin: Western Europe since 1945: A Political History. London 1989

Derek W. Urwin: The Community of Europe: A History of European Integration Since 1945. London 1991

Kapittel 10 Norge fra gjenreisning til oljerikdom

Karsten Alnæs: Historien om Norge i bilder og fortellinger. Gyldendal 2001

Ida Blom og Sølvi Sogner (red.), Gro Hagemann, Kari Melby, Hilde Sandvik og Ingvild Øye: Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Akademisk Forlag 2005

Jacob Børresen, Gullow Gjeseth og Rolf Tamnes: Norsk forsvarshistorie 1970–2000. Bind 5: Allianseforsvar i endring. Eide Forlag 2004

Knut Kjelstadli (red.): Norsk innvandringshistorie. Bind 3: I globaliseringens tid 1940–2000. Pax 2003

Torbjørn L. Knutsen, Gunnar M. Sørbø, Svein Gjerdåker (red.): Norges utenrikspolitikk. Cappelen Akademisk Forlag 1995

Kjetil Skogrand: Norsk forsvarshistorie 1940–1970. Bind 4: Alliert i krig og fred. Eide Forlag 2004

Knut Einar Eriksen og Helge Øystein Pharo: Norsk utenrikspolitisk historie. Bind 5: Kald krig og internasjonalisering 1945–1965. Universitetsforlaget 1997

Sigurd B. Hennum: De glade 50-årene. Schibsted Forlag 1992

Sigurd B. Hennum: De utfordrende 60-årene. Schibsted Forlag 1993

Sigurd B. Hennum: De kampglade 70-årene. Schibsted Forlag 1994

Annemor Møst og Hans Kringstad: Folkets bilder. Hele Norges fotoalbum gjennom 100 år. Postens frimerketjeneste og VG 1999

Rolf Tamnes: Norsk utenrikspolitisk historie. Bind 6: Oljealder 1965–1995. Universitetsforlaget 1997

Århundrets Hvem Hva Hvor. Schibsted Forlag 1999

Kapittel 11 Brennpunkt Midtøsten

Ulf Andenæs: «Slutten på det britiske imperiet» Aftenposten Innsikt 2/8 2006

Tor Arne Andreassen: «Israel omstridt fra første stund» Aftenposten Innsikt 17/8 2006

Per A. Christensen: «Krigen som ble en ’generalprøve’» Aftenposten Innsikt 27/10 2006

Martin Gilbert: Israel. A History. Black Swan 1999

Migdal Kimmerling: The Palestinian People, Harvard U-press 2003

Rashid Khalidi: Resurrecting Empire. Western. Footprints and America's Perilous Path in the Middle East. I.B. Tauris 2006

Thomas E. Ricks: Fiasco. The American Military Adventure in Iraq. Penguin 2007

Amin Saikal: Islam and the West. Conflict or Cooperation? Palgrave 2003

Avi Shlaim: The Irion Wall. Israel and the Arab World. W.W Norton 2000

Stenersen, Libæk, Sveen: Nobels Fredspris. Hundre år for fred. Cappelen 2001 

Halvor Tjønn: «Jihad bevegelsens fremste ideolog» Aftenposten Innsikt 29/9 2006

Odd Karsten Tveit: Alt for Israel. Cappelen 1996

Odd Karsten Tveit: Krig og diplomati. Aschehoug 2005 

Hilde Henriksen Waage: Norge – Israels beste venn. U-forlaget 1996

Hilde Henriksen Waage: Norwegians? Who needs Norwegians? UD Evaluation Report 9/2000

Arne Ørum: Fred i vår tid. Retorikken bak Oslo-prosessen. Tapir Akademisk 2004

Kapittel 12 Stormakter i øst – Japan, Kina og India

BBC History Vol 8, no 8 August 2007: Ripping the Raj apart, side 28–35

Jung Chang, Jon Halliday: Mao. Den ukjente historien. Gyldendal 2005

Uli Franz: Deng Xiaoping. Kinas sterke mann. Schibsted 1988

Immanuel C.Y. Hsü: The Rise of Modern China. Oxford University Press 2000

Arne Kalland: Japans historie. Cappelen Akademisk Forlag 2005

Arild E. Ruud, Eldrid Mageli, Pamela Price: Indias historie. Cappelen Akademisk Forlag 2004

Harrison E. Salisbury: The New Emperors. Mao and Deng. Harper Collins 1993

Dr. Li Zhisui: Formann Mao. Livlegens beretning. Cappelen 1995

Kapittel 13 Avkolonisering og utvikling

Nina Dessau: Den Globale Oppvarmingen. Pax Forlag 2006

David K. Fieldhouse: The West and the Third World. Oxford 1999

Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man.New York 1992

Al Gore: En ubehagelig sannhet: den globale klimakrisen – vår tids største utfordring. Versal Forlag 2007

Helge Hveem: Makt og velferd I det globale samfunn. Universitetsforlaget 1996

Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World order. New York 1996

David Landes: The Wealth and Poverty of Nations. Abacus 1998

Le Monde Diplomatique: Globaliseringens Atlas. Pax 2007

Geir Lundestad: Øst, Vest, Nord, Sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945.

 Universitetsforlaget 2004

Martin Meredith: The state of Africa: A history of fifty years of independence. Free Press 2006

Jarle Simensen: Afrikas historie. Cappelen Akademisk Forlag 2004

Jarle Simensen, Sven Tägil: Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen. Aschehoug 2005

United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report. Årsrapporter 2000–2007

Øyvind Østerud: Globaliseringen og nasjonalstaten. Ad Notam, Gyldendal 1999