Om nettstedet

På dette nettstedet finner du tilleggsressurser til Historie Vg3. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra disse sidene velger du nettressurser og oppgaver som du vil arbeide videre med.

 De enkelte kapittelsidene inneholder:

Sammendrag

Sammendrag av kapitlet.

Sentrale faglige begreper i kapitlet

En liste over de begrepene som du bør vite betydningen av når du har arbeidet med kapitlet.

Tidslinjer

Til hvert kapittel er det laget en tidslinje for det tidsløpet og de viktigste begivenhetene som kapitlet omhandler.

Kartene i boka

Alle kartene i boka er lagt ut i pdf-format som VEDLEGG i de enkelte kapitler.

Lydversjon av teksten

Hele teksten i hvert kapittel er lest inn. Kan spilles av som vanlige lydfiler eller lastes ned som mp3-filer.

Historiske nyheter

På hver kapittelside legger vi inn nyheter fra historisk forskning. 

Animasjoner

Vi har noen enkle animasjoner til hvert kapittel som forklarer historiske tidsløp som beskrives i boka. For å kunne kjøre dem må du programmet Macromedia Flash Player (minimum versjon 5.0). Programmet kan lastes gratis ned fra nettet herfra http://www.macromedia.com

Nettressurser

Til hvert kapittel er det en lenkesamling til nettsteder som vi synes er faglig gode og relevante dersom en vil fordype seg i enkeltemner i kapitlet.

Lyd- og bildeklipp fra NRKs arkiv

Det vil bli lagt ut noen lyd- og bildeklipp fra NRKs arkiv.

Oppgaver

Det er mange og varierte oppgaver til hvert kapittel.

Flervalgsoppgaver

Alle kapitler har klikkbare flervalgsoppgaver. Dette er repetisjonsoppgaver som du kan bruke til å teste hvor mye du har lært, og svarene finnes i læreboka.

Arbeidsoppgaver

Disse oppgavene tar utgangspunkt i kilder på andre nettsteder. De er knyttet til mange typer materiale, som interaktive nettutstillinger, primærkilder, fagartikler, bildemateriale, lydklipp, statistikk m.m. Nettstedene er kvalitetsvurdert av redaksjonen med tanke faglig og pedagogisk brukbarhet, men siden dette er materiale som ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere at innholdet til enhver tid er oppdatert og fyller kvalitetskravene.

Repetisjonsspørsmål

Til alle kapitler er det repetisjonsspørsmål. Det er de samme spørsmålene som står i boka. Disse kan du for eksempel kopiere inn i din tekstbehandler og besvare dem skriftlig der.

Tilgjengelig på alle sider

Om nettstedet

En enkel oversikt over oppbygningen av nettstedet.

Om verket

Henvisning til alle katalogopplysninger om verket, for eksempel pris.

Læreplanen i historie

Du kan til enhver tid logge deg inn på læreplanen i historie.

Referanselitteratur

Vi har lagt ut en liste over spesiell litteratur som forfatterne har brukt under arbeidet med teksten I de enkelte kapitlene i tillegg til den vanlige historiske oversiktslitteraturen.

Nødvendig programvare

For å kunne se og lese noe av dette materialet trenger du:

Flash 8.0
Acrobat Reader


Programmene kan lastes ned gratis, og du finner snarveier til nedlasting av disse programmene.

Blindkart

Vi har lagt ut noen blindkart i pdf-format som lett kan printes ut og brukes i undervisningen. Du må ha programmet Acrobat Reader for å få opp kartene. Programmet kan lastes ned gratis fra nettet.

Søk i Wikipedia

Nederst på hver side finner du et søkevindu til Wikipedia, et gratis tilgjengelig leksikon på Internett. Det står enhver fritt til å bidra med innhold og til å redigere publisert innhold på dette nettleksikonet. Derfor må du lese artiklene og opplysningene i Wikipedia med et kritisk blikk.

Dersom du støter på begreper eller fenomener som du lurer på under arbeidet, kan du søke etter svar her. Vi garanterer ikke at du finner svar på alle problemstillinger. Finner du ikke svar i den norske versjonen, kan du prøve deg i den engelske versjonen. Noen ganger kan det også være nødvendig å bruke vanlige “papirkilder”, som leksikon og andre oppslagsverk, eller andre steder på nettet.

Tilbakemeldinger

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på innholdet på dette nettstedet. Bruk adressen historievg@cappelendamm.no for kontakt med forlaget og forfatterne.